새로운 멤버와 친해지기 5탄! 유미가 요리한 베트남 음식을 먹었는데... 유미야...?

  조회수 260,202

코이티비KOITV

코이티비KOITV

12 일 전

*영어자막제공 - "유튜버 랭킹과 예상 수익이 한 곳에" 래더 - bitly.kr/ir1u
*코이티비 채널은 베트남에 관한 이야기를 다루는 채널입니다.
*비판은 감사하게 받아들이겠습니다 하지만 이유없이 악플을 다는 분들은 차단하도록 하겠습니다.
*비지니스 문의는 redhatsg@gmail.com로 하시면 됩니다.
*모모 인스타
instagram.com/cute___momo?utm_source=ig_profile_share&igshid=1mr0wjboof8r5
- FACEBOOK 페이스북 : facebook.com/sukho.hong.39
- INSTAGRAM 인스타그램 : instagram.com/redhatsg

베트남호치민사이공vietnam

댓글
알쌀람
알쌀람 13 시간 전
윰이빼면안되나...딘짜로..
Oanh Kim
Oanh Kim 3 일 전
Anh kia kêu gọi mỳ tương đen ngay lúc đầu la đúng rồi đó kkkkk
신재민
신재민 4 일 전
윰 너무 이뻐... 싸랑해요
stran9er88
stran9er88 4 일 전
With that much dried tamarind no wonder it's sour. And she keep adding sugar to fix it.. lol (Hello, diabetes) Actually, in Southern Vietnam, we like to add sugar in some foods but not that much.
실루엣
실루엣 7 일 전
나도 처가집가서 국먹을때 가끔 난감하던대 토마토랑 파인애플 건더기는 안먹음 느낌 이상함 국물은 먹을만 한데
Choco Song
Choco Song 8 일 전
유미 못하는게 모양! 맛있어 보여요 ㅠㅠ
권지훈
권지훈 8 일 전
처자가 참하네요ㅋ
Young Kwon
Young Kwon 8 일 전
시엄마보다 시아빠 진짜 잔소리 엄청나네. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 꿋꿋이 할일을 하는 맏며느리감이다 정말
블루블랙
블루블랙 9 일 전
유미님 웃는거 너무 예쁘다 어릴때 나뭇잎 굴러가는것만 봐도 웃는 애기들 표정같달까 😅😅😅
Jason Kim
Jason Kim 9 일 전
Yumi is adorable !!! You can't judge a book by its cover but she seems like a gem to me!!!!
김현진
김현진 9 일 전
베트남요리 이런거 평소 궁금했어요 ㅎㅎ 밖에서 사먹는거 말고 . 일반 가정집에서는 뭘 해먹고 사는지 ㅎㅎ
조인구
조인구 9 일 전
옆집형♡윰
강정운
강정운 9 일 전
신비복숭아에요. 모양은 천돈데 맛은 복숭아
쉪티비손
쉪티비손 9 일 전
설탕을너무많이넣네..요리당이나 올리고당 넣어야하는데 베트남사람은 모르니까ㅠㅠ
쉪티비손
쉪티비손 9 일 전
장가가즈아!!
조병호
조병호 9 일 전
설탕 겁네마나 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 스카이 복장이뿌구 ㅎㅎ
sim sim
sim sim 9 일 전
옆집형 윰을 되게 귀여워하는게 보인다~
M래방
M래방 10 일 전
김조한 You are my girl (지붕뚫고 하이킥 OST)
Trinh Nguyen
Trinh Nguyen 10 일 전
Thà mua gói gia vị nấu canh chua vs cá kho về nấu cho rồi
Trinh Nguyen
Trinh Nguyen 10 일 전
Nấu sao k bằng con bé lớp 5 v . Xem mà ức quá. Ít nhất cũng cắt thơm cho ra miếng đàng hoàng tý. Canh thì chơi nguyên cục me to chà bá. Cá làm nước màu k cho màu sủi bọt màu cánh gián thì cho ít nước vào chứ.... đồ ăn vn nhìn v hết muốn ăn
뽀깡뽀깡
뽀깡뽀깡 10 일 전
카페베네보러 다시왔어요 ㅋㅋㄱㄱ
주성 주성
주성 주성 10 일 전
백종원 선생님 레시피 본건가 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 영상 넘길때마다 설탕을 때려붓는 유미...
hyeoncheol noh
hyeoncheol noh 10 일 전
뒷얘기가 궁금하다요. 베트남 가정식 1년을 먹었는데 나름 괜찮아요. 중국의 영향인지 반찬은 한가지 정도 나머진 전부요리 보통 5가지정도. 국은 야채 데친거나 고기육수가 많더군요.
세일러문
세일러문 10 일 전
설탕 ...ㅋㅋ
은원기
은원기 10 일 전
서양요리할때쓰는기술리죠^^
은원기
은원기 10 일 전
카라멜 라이징도하시네 요리는돈해보신것같네요 윤양이 ㅎㅎㅎ
은원기
은원기 10 일 전
칼질이 아니라 톱질하는것 같았어요 손가칠수도있겠어요 ㅡㅡ
은원기
은원기 10 일 전
손오공이먹고 사고쳤잔아요
은원기
은원기 10 일 전
천도복숭아에요 ㅎㅎㅎ
봄
10 일 전
유미언니 진짜 볼매 ~~~~~~
봄
10 일 전
옆집형님 유미언니 좋아하죵!!! 다티나요~~~ㅋㅋㅋ
Jae Hyeok Kim
Jae Hyeok Kim 10 일 전
요리는 못하는걸로..느낌이 다 버릴듯....ㅋㅋ그냥 정말 본걸로 따라한거네요ㅋㅋㅋ
Jae Hyeok Kim
Jae Hyeok Kim 10 일 전
진짜 애기네 애기ㅋㅋㅋ
남조재영
남조재영 10 일 전
한 사람 쓸때없이 유흥주점에서 하는짓 할라하네
팔근갓
팔근갓 10 일 전
ㅋㅋㅋㅋㅋ마지막 뭐임?ㅋㅋㅋ아 겁나 웃겨요 ㅋㅋ
니냐니뇨
니냐니뇨 10 일 전
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ마지막 그저 웃지요~~ 궁금한맛~ 토마토도 들어가고 파인애플도 들어가고~~ ㅎㅎ설탕도 많~~~ 이 들어가고~ 유미님 엄청 착할거같아요~ 순수한모습이 있어서 좋아요~ 베트남 사람들 참 순수하고 착하다던데 좋은 모습 기대해요~
nwo ye
nwo ye 10 일 전
ㅋㅋㅋㅋ
Daniel
Daniel 10 일 전
물엿을 찾지않았나싶네요 ㅋㅋ
콩 & 두부빈 하우스
콩 & 두부빈 하우스 10 일 전
너무너무 재미있게 잘 보고 있어요. 새 맴버 유미양도 잘 적응 하는듯 좋아 보여요. 다음주 17일 베트남 다낭으로 여행 합니다. 근데 걱정이 물(생수)은 어떤걸 사 마셔야 하는지 예민한 장을 위해 좋은 여행을 위해 알고가면 좋겠는데 알려주실꺼죠? *^^*
sj lee
sj lee 10 일 전
베트남도 설탕 등 조미료는 그냥 대~충 막 감으로 때려붓는구나...
나는장애인이다
나는장애인이다 10 일 전
뒷집형 풍채가 좃네요
신암
신암 10 일 전
3부는 없나요? ^^ ❤️❤️
Chef Baek
Chef Baek 10 일 전
캬라멜시럽은 설탕갈색나게 볶아서 물 적당량 투척 조림용 육수를 사용한다면 육수를 투척해야 사탕처럼 안되요...
김보경
김보경 10 일 전
옆집형 살찐 소지섭닮았어요!!!!!!!!!!!!!!!
귀신은뭐하노
귀신은뭐하노 10 일 전
음식먹고 후기 궁금해요ㅋㅋ
커피한잔
커피한잔 10 일 전
어라 식사 후기 없이 바로 농구로 가나요? 식사모습 궁금한데 ^^
ᄋ히제
ᄋ히제 10 일 전
세상에.. 유미 한국어로 안녕하는거 너무귀엽잖아!...ㅜㅜ
써니
써니 10 일 전
ㅎㅎㅎ 전혀궁굼하지안은음식이였어여~파인애플아깝다ㅋㅋ 설탕한포대 ㅎㅎㅎ 백선생님 레쉬피~
김굘른
김굘른 10 일 전
옆집형이 윰 진짜 아끼는듯
WHY NOT
WHY NOT 10 일 전
WOW interesting food !!
낙엽위의바이올린
낙엽위의바이올린 10 일 전
얘들아 천도복숭아 맞단다
iwikis world
iwikis world 10 일 전
우리의 유미를 위해 맛없어도 맛있게 먹기!
AILEEN Yu
AILEEN Yu 11 일 전
유미 요리교실 3부작인가요????🤣😂😅 3편 기다려야하나 ..... 🙄
Pinky Gnome
Pinky Gnome 11 일 전
유미 커여오
앙김오띠
앙김오띠 11 일 전
꿀잼
대인
대인 11 일 전
동남아 음식은 설탕과 조미료를 너무 많이 쓰는것 같은데.... 예전부터 내려오던 조리법이 없는 것인지 참...이상하다
문태영
문태영 11 일 전
옆집 형과 유미양.. 연애 각나오는데..^^
성이름
성이름 11 일 전
백종원이 울고 가겠는데요? 설탕이 계속 나와 ㅋㅋㅋㅋㅋ
젠틀맨
젠틀맨 11 일 전
스카이님 덩치 진짜 작네
Lim Heawon
Lim Heawon 11 일 전
우와 유미 요리잘한다 생선요리 손질도하네 생활력 좋을듯!
dds dk
dds dk 11 일 전
천도 복숭아
옳소
옳소 11 일 전
맛이 궁금하네 설탕국.
g번개전사피카츄
g번개전사피카츄 11 일 전
맛이 어땠는데요!?다음 영상은요!?ㅋㅋㅋㅋ
알빠 입니까
알빠 입니까 11 일 전
아니 이렇게 끝난다고?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
김건모
김건모 11 일 전
스카이님 국그릇채 들고계시는거보니 아예 못먹을 음식은 아니었던거같은데 풀로 올려주심 안될까요?ㅠㅠ
geun L
geun L 11 일 전
이렇게 유미와 친해지기는 실패했다고 한다...
김쿄즙
김쿄즙 11 일 전
코이님 편집학원여셔도 되겠어요 ㅎㅎㅎ 편집력 어마어마 ㅋㅋㅋㅋ
와사바리
와사바리 11 일 전
비주얼만 봐도 난 저건 못먹겠다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
marker무
marker무 11 일 전
설탕국이 되어가는 스프?
NO JAPAN
NO JAPAN 11 일 전
이렇게 끝난다고???ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
If men had periods part 2
4:57
NellyVidz
조회수 313 337
I built a GIANT MEATBALL in Minecraft (emotional)
18:37
2020 Chevrolet Corvette Stingray - First Look
5:22
Kelley Blue Book
조회수 416 051
New Lyrics for Old People with Offset & Cardi B
4:12
Jimmy Kimmel Live
조회수 2 814 946
IT CHAPTER TWO - Final Trailer [HD]
2:29
Warner Bros. Pictures
조회수 10 548 848
The Craziest Thing I've Ever Done in My Life
21:50
How Volcanoes Froze the Earth (Twice)
10:59
PBS Eons
조회수 460 141
Can Coke Become Cotton Candy?
13:53
The King of Random
조회수 912 881
Rick and Morty Season 4: Glootie | adult swim
1:11